Privatnost u kompaniji Philips lighting

Kompanija Philips lighting veoma ozbiljno shvata vašu privatnost.

Zaštita ličnih podataka je ključni element u razvoju svih naših proizvoda i usluga. Pošto uspešni odnosi zahtevaju međusobno poverenje i zajedničko razumevanje, težimo potpunoj transparentnosti kroz način na koji postupamo sa vašim ličnim podacima.

Poštovanje vaše privatnosti utiče na izbor poslovnih partnera, dizajn naših proizvoda i usluga i postupanje sa vašim ličnim podacima. Mi koristimo vaše podatke u skladu sa vašim željama i poslovnim zahtevima. Bilo da ste potrošač, kupac ili poslovni partner, kompanija Philips lighting vam omogućava da zadržite kontrolu nad načinom na koji se vašim podacima upravlja, na koji se oni obrađuju i skladište.

Naša globalna Kancelarija za privatnost je posvećena upravljanju propisima o privatnosti i zaštiti podataka širom sveta. Naš centralni tim za privatnost vodi i podržava celu kompaniju tako da promoviše pouzdano korišćenje ličnih podataka i da obezbedi potpunu usklađenost sa zahtevima privatnosti.

Na ovoj veb-stranici možete pronaći detalje o tome kako postupamo sa ličnim podacima, odgovore na pitanja o privatnosti i informacije o tome kako možete ostvariti svoja prava kao potrošač i poslovni korisnik ili drugi pojedinac u interakciji sa kompanijom Philips lighting.